Sídlo

Praha

Sídlo firmy v Praze. Sídlo Praha.
Hlavní stránka Služby Prodej ready made společnosti

Prodej ready made společnosti

V současné době existují dva způsoby nabytí obchodní společnosti v České republice. První způsob je založit společnost novou. Poté, co jsou notářsky ověřeny a předány veškeré administrativní náležitosti, trvá cca deset dní, než je nová jednotka zapsána do obchodního rejstříku. Druhou – mnohem snazší metodou – je zakoupení již zaregistrované společnosti, která nevyvíjela žádné obchodní aktivity, nemá žádné závazky a má plně splacené základní jmění. Takové společnosti se označují termínem ready made společnosti a mají mnoho výhod před těmi, které se nově zakládají, např. se mohou okamžitě použít k obchodní transakci, jelikož již jsou registrovány v České republice.

Ready-made společnost je:

 • již existující společnost zapsaná v obchodním rejstříku
 • se 100% splaceným základní kapitálem
 • byla založena výhradně za účelem dalšího prodeje
 • nevyvíjela doposud žádnou činnost

Poskytované služby:

 • organizace valné hromady za účelem realizace kompletních změn v prodávané společnosti:
  • změna jednatele
  • změna obchodní firmy (pokud je klientem vyžadována)
  • změna sídla (pokud je klientem vyžadována)
  • změna / rozšíření předmětu podnikání (pokud je klientem vyžadována)
  • další klientem požadované změny
 • vyhotovení veškerých nezbytných dokumentů a jejich revizi právníky
 • ohlášení živností na živnostenském úřadě
 • zajištění výpisu z rejstříku trestů
 • zajištění výpisu z katastru nemovitostí
 • registrace společnosti k DPH či k jiným daním
 • vyhotovení a podání návrhu na zápis změn společnosti v obchodním rejstříku
 • garance zápisu provedených změn do obchodního rejstříku
 
Najdete nás na Sídlo firmy v Praze. Sídlo Praha. Sídlo firmy v Praze. Sídlo Praha. Sídlo firmy v Praze. Sídlo Praha.

Nabízíme: